top of page

Dansworkshop voor trans- en non-binaire personen

Dansworkshop voor trans- en non-binaire personen


Dans kan persoonlijk en politiek zijn.

Er zijn dansen van vrijheid en dansen van verzet. Sommige dansen vieren individualiteit, andere vieren collectiviteit. Dans vinden we overal; in de beweging van onze adem en in de choreografie van het dagelijkse verkeer.

Dans stelt ons in staat om onszelf uit te drukken, verhalen te vertellen en vreugde te vinden.


In deze workshop begeleidt Sophia (hen/hun) je bij het ontdekken van je dansende lichaam. Sophia creëert een veilige en oordeelvrije ruimte waar je vreugde en plezier kunt vinden vrijheid met elkaar. Je hebt geen eerdere danservaring nodig om mee te doen.


Workshop doelstellingen

- Ontdek je dansende lichaam en vind vrijheid in beweging;

- Plezier vinden in de dans uitwisseling met elkaar;

- Leer over verhalen vertellen door middel van dans, door te kijken naar en te reflecteren op fragmenten van dansvoorstellingen;

- Ontdek het verhaal in je dans, via heldere en begeleide groepsopdrachten.


Over Sofia

Sophia van der Putten (NL - hen/hun) is performer, choreograaf, bewegings

regisseur en docent. Sophia gaf workshops aan amateurs en professionals in

Brazilië, Suriname en Nederland. Hun optredens zijn vertoond op

Café Theater Festival, Amsterdam Fringe Festival en Festival De Oversteek. Sophia

doceert hedendaagse dans, improvisatie en fysiek theater. Ze werken ook als

beweging regisseur met theatergezelschappen en acteurs. In hen workshops creëert Sophia een veilige ruimte, die het creatieve proces en persoonlijke ontwikkeling stimuleert.


Wanneer: 17 december 2022 | 14:00 - 18:00 uur

Waar: Buurthuis De Meevaart | Balistraat 48A | Amsterdam Oost

Wie: Trans- en non-binaire personen | 18+

Kosten: Gratis


Aanmeldingslink:

Lees meer over Sophia op hun website: www.sophiavanderputten.com

of volg Sophia op instagram @sophiavanderputtenDance workshop for trans and non-binary people[1]


Dance can be personal and political.

There are dances of freedom and dances of resistance.

Some dances celebrate individuality, others celebrate collectiveness.

We can find dance everywhere; in the movement of our breath and in the choreography of daily traffic.

Dance allows us to express ourselves, tell stories and find joy.


In this workshop Sophia (they/them) guides you in discovering your dancing body. Sophia creates a safe and judgement-free space where you can find joy and freedom with each other.

You don't need any previous dance experience to participate.


Workshop objectives

- Discover your dancing body and find freedom in movement;

- Find joy in the dance exchange with each other;

- Learn about storytelling through dance, by watching and reflecting on fragments of dance performances;

- Discover the story in your dance, through clear and guided group assignments.


About Sophia

Sophia van der Putten (NL - they/them) is a performer, choreographer, movement director and teacher. Sophia gave workshops to amateurs and professionals in Brazil, Suriname and The Netherlands. Their performances have been shown at Café Theaterfestival, Amsterdam Fringe Festival and Festival De Oversteek. Sophia teaches contemporary dance, improvisation and physical theatre. They also work as movement director with theater companies and actors. In their workshops Sophia creates a safe space, which stimulates creative process and personal development.


When: december 17rd 2022 | 14:00 - 18:00

Where: Community centre De Meevaart | Balistraat 48A | Amsterdam Oost

Who: Trans and non-binary persons | 18+

Costs: Free of charge


Sign-up link:


Read more about Sophia on their website: www.sophiavanderputten.com

or follow Sophia on instagram @sophiavanderputten


コメント


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page