top of page

Statement van de Voorzitter Yvo Manuel Vas Dias van TransAmsterdam

Statement van de Voorzitter Yvo Manuel Vas Dias van TransAmsterdam

In deze tijd van politieke en sociale verandering voel ik als voorzitter van TransAmsterdam de noodzaak om mijn stem te laten horen. De recente ontwikkelingen in de Nederlandse politiek, waarbij extremistische en discriminerende opvattingen meer ruimte krijgen en aan de macht komen, zijn verontrustend. Vooral zorgwekkend zijn de transfobe uitspraken van politici die nu in het kabinet komen, die de veiligheid en inclusiviteit van vele gemeenschappen, waaronder trans- en non-binaire personen, bedreigen.


Bij TransAmsterdam geloven wij dat kunst, cultuur en lifestyle krachtige middelen zijn om verbinding te creëren en barrières te doorbreken. Via onze drie pijlers – Ontmoeten, Talentontwikkeling en Platform/Podium – bieden wij trans- en non-binaire personen de ruimte om zich te uiten, te groeien en zich te laten zien.


Ontmoeten: Ons Trans & Friends café, InClusion, evenementen en andere bijeenkomsten bieden een veilige en ondersteunende omgeving voor ontmoeting en dialoog. Hier kunnen mensen van diverse achtergronden samenkomen en elkaar versterken.


Talentontwikkeling: Onze workshops bij de Trans Art School stimuleren persoonlijke en artistieke groei. We helpen onze achterban hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.


Platform/Podium: We bieden een platform voor trans- en non-binaire kunstenaars en artiesten om hun werk te tonen en hun stemmen te laten horen. Kunst is een krachtig middel om onze ervaringen en identiteiten zichtbaar te maken.


Kunst verbindt ons met onze eigen identiteit, met elkaar en met de samenleving. Het biedt onze gemeenschap de mogelijkheid om zich uit te drukken en te laten zien wie ze zijn. Door kunst kunnen we elkaar ontmoeten, versterken en werken aan een inclusievere en transvriendelijke samenleving.


Ik roep iedereen op om zich uit te spreken tegen discriminatie, uitsluiting en haat. Steun elkaar en zoek verbinding, en wees lief voor elkaar. We hebben elkaar in deze tijden harder nodig dan ooit.


Tegelijkertijd moedig ik aan om organisaties te steunen die zich inzetten voor mensenrechten en inclusiviteit, deel te nemen aan vreedzame protesten en je blijvend in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. Samen kunnen we een verschil maken. Laten we onze krachten bundelen en blijven strijden voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt.


We Are Trans and Proud!


Yvo Manuel Vas DiasVoorzitter, TransAmsterdamEnglish


Statement by Chair Yvo Manuel Vas Dias of TransAmsterdam


In this time of political and social change, I need to raise my voice as the chairperson of TransAmsterdam. The recent developments in Dutch politics, where extremist and discriminatory views are gaining ground and coming to power, are alarming. Particularly concerning are the transphobic statements made by politicians now joining the cabinet, which threaten the safety and inclusivity of many communities, including trans and non-binary individuals.


At TransAmsterdam, we believe that art, culture, and lifestyle are powerful means to create connections and break down barriers. Through our three pillars – Meet, Talent Development, and Platform/Stage – we provide trans and non-binary individuals with space to express themselves, grow, and be seen.


Meet: Our Trans & Friends café, InClusion, events, and other gatherings offer a safe and supportive environment for meeting and dialogue. Here, people from diverse backgrounds can come together and empower each other.


Talent Development: Our workshops at the Trans Art School foster personal and artistic growth. We assist our community in discovering and developing their talents.


Platform/Stage: We provide a platform for trans and non-binary artists and performers to showcase their work and amplify their voices. Art is a powerful tool to make our experiences and identities visible.


Art connects us with our own identity, with each other, and with society. It allows our community to express themselves and show who they are. Through art, we can meet each other, empower ourselves, and work towards a more inclusive and trans-friendly society.


I urge everyone to speak out against discrimination, exclusion, and hatred. Support organizations that advocate for human rights and inclusivity, participate in peaceful protests, and continue to strive for a just society.


Together, we can make a difference. Let's unite our strengths and continue to fight for a society where everyone can be themselves and feel valued.


We Are Trans and Proud!


Yvo Manuel Vas Dias


founder and chair Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page